สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

TEDET Academy

Fostering the development of students for 21st century success

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

Hero Image
Shape
Shape

เรียนรู้ทักษะ
ที่จำเป็น

เกียรติบัตร
ในการอบรม

เตรียมพร้อม
ด้านการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

About
Shape Shape

Virtual Class

ประจำเดือนสิงหาคม

เซียนรุ่นพี่พิชิตโจทย์ TEDET
ประจำปี 2566

โดยวิทยากร

นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช

นางสาวอธิชา สันติลินนท์

นางสาวณัชชารีย์ โชติชูทิพย์ชยากร

นางสาวณัฐวรา กิจธรรมรัตน์

วันที่อบรม

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

เวลา

09.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน